Tartós bérlet (operatív lízing) fogalma

 

Tartós bérlet

Felső-középkategóriás gépkocsik tartós bérlete 

(operatív lízing):

Az operatív lízing keretében gyakorlatilag tartós bérletbe adásról van szó. Az operatív lízingelés tehát közel áll az iparcikk kölcsönzõ tevékenységhez. A bérbevevõnek vagy rövidebb ideig van szüksége az eszközre, mint annak hasznos élettartama, vagy úgy szeretne termelõeszközhöz jutni, hogy nem szeretné, ha a bérlet tárgya az õ könyveiben lenne kimutatva. Gyakorlatilag tehát egy mérlegen kívüli finanszírozásról van szó, melynek segítségével a bérbevevõ cég sokkal kedvezõbb mérleg adatokat és pénzügyi mutatókat tud felmutatni. Az eszköz használatából eredõ haszon, a segítségével elõállított termék, vagy szolgáltatás eladásából származó árbevétel viszont növeli a cég nyereségét.

Érdemes megemlíteni, hogy a bérbeadó magasabb értékcsökkenést tud érvényesíteni, mint saját beruházás esetén a bérbevevõ. Mindez azt is jelenti, hogy az operatív lízing lehetõséget ad az eszközök folyamatos korszerûsítésére, ill. a bérbevevõ teljes mértékben élvezi a gyorsított amortizáció elõnyeit.

Operatív lízing igénybevétele többféle meggondolásból lehetséges. Ilyen például, ha az eszközt csak adott speciális feladat ellátására használják (pl.: szállodaépítéshez szükséges nagyteljesítményû daru). Tipikus területe az operatív lízing használatának, ahol a tárgy gyorsan avuló jószág (pl.: számítógép), így nincs értelme beruházásnak, de még pénzügyi lízingnek sem.

Másrészt gazdasági megfontolások is vezethetnek a tartós bérleti konstrukció igénybevételéhez. Itt elsõsorban arról van szó, hogy a költségelszámolás és a fizetések összhangban vannak egymással. Illetve lehetõség van arra, hogy a bérbevevõ vállalkozás adóalapját csökkentse azáltal, hogy a havonta/negyedévente fizetendõ bérleti díj – melyet a pénzügyi lízinggel ellentétben ÁFA fizetési kötelezettség terhel – költségként elszámolható. Ezáltal egy elõre jól kalkulálható, havonta többé-kevésbé egyenlõ nagyságú költséggel kalkulálhat a bérbevevõ, melyhez megfelelõen tudja tervezni a bevételeit, a nyereségre vonatkozó elképzeléseit.

 

 Előnyök hátrányok

A pénzügyi lízing elõnyei:

 • A finanszírozás szorosan az eszközhöz kötõdik, ezért:
  • biztonságos a tulajdonosnak,
  • biztonságos a finanszírozónak.
 • Forrás a forgóeszköz finanszírozással dolgozó vállalkozóknak.
 • A lízing kíméli a saját tõkét, mert Ön csak az adott eszköz használatáért fizet.
 • A lízing egy sor kiegészítõ szolgáltatást tartalmaz (biztosítás, vásárlási tanácsadás, szállítás, import, vám-ügyintézés, szállítói együttmûködés esetén további szolgáltatások).
 • A lízinggel Ön további beruházások esetén nem terheli hitelkeretét.
 • A biztosítékadás igénye csökken
 • A lízing egy kézbõl kínálja fel Önnek a beruházás tárgyát és a finanszírozást.
 • Állami támogatás, kamatkedvezmény igénybe vehetõ.
 • A futamidõ végén automatikus a tulajdonátszállás az Ön cégére.

A pénzügyi lízing "hátrányai":

 • A teljes vételárra vetített ÁFA fizetési kötelezettség a futamidõ elején jelentkezik.
 • A teljes lízingdíjból csak a kamatrész számolható el költségként, a tõkerész az amortizációs költségeket terheli.

Az operatív lízing (tartós bérlet) elõnyei:

 • A pénzügyi lízinghez felsoroltak, továbbá:
 • A költségelszámolás és a fizetések összhangban vannak.
 • Adóalap irányítási lehetõség gyorsított vagy lassított leíráson keresztül
 • ÁFA finanszírozási teher a bérbeadónál.
 • Folyamatos technológiai megújulás a technológia váltásához igazított futamidõ révén
 • Még kedvezõbb finanszírozási feltételek:
 • a bérleti szerzõdés meghosszabbítása esetén
 • új bérleti szerzõdés kötése esetén
 • Költségracionalizálás flottafinanszírozással
 • Mérlegen kívüli finanszírozás, a mérlegmutatók javulása.
 • A teljes bérleti díj költségként elszámolható, ezzel csökken a cég adóalapja.

Az operatív lízing (tartós bérlet) "hátrányai":

 • A bérleti díjakat ÁFA fizetési kötelezettség terheli.
 • A futamidõ végén a tulajdonjog átszállása nem automatikus.